ಇರಾಕ್ ನ ರಾಂಬೋ

ಬೋಳುತಲೆ, ಕುರುಚಲು ಮೀಸೆ, ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ, ಗಡಸು ಧ್ವನಿ, ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಶರೀರ, ತುಟಿ ಮೇಲೊಂದು ಕಿರುನಗು. ಕಪ್ಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕಾಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ತಲೆಗೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಟ್ಟು ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ಬಾಗ್ದಾದ್​ನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಆತನನ್ನು...

Read More