ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪೌರಾತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದು’- ಹೀಗೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ...

Read More