ನೋವು- ಖುಷಿ

ನೋವು ಎಂದರೇನು ಹೇಳುವಿರಾ ಖುಷಿ ಎಂದರೇನು ವಿವರಿಸುವಿರಾ ಭಾವನೆಯೋ ಅನುಭವವೋ ಅವು ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಗುವ ಭಾವವೋ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸೀತು ಚುಚ್ಚುಮಾತು ಮುದಗೊಳಿಸೀತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಲಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ತಂದೀತು ಖಿನ್ನ ಭಾವ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವು ಈ ಅನುಭವ ಆದರೂ ಕಾಡಬಹುದು ನೋವು ಅದರ...

Read More

ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಬಾಲ್ಯ..!

  ಮೂವತ್ತರ ವಯಸ್ಸದು ಬರಿ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಜೀವನದ ನಡುಹಾದಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಹುಡುಗಾಟಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲು ನೀಗಿಸಿದೆ ಒಂಟಿ ಬದುಕಿನ ಯಾತನೆಮದುವೆ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಘಟನೆಯದುಬದಲಾಯಿಸಿತು ಜೀವನದ ಪಥವನೇಎರಡು ಜೀವಗಳು ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣವದು ಇನ್ನೇನು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು ಬಾಲ್ಯ ಎನುತಿರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಮಗುವಿನ...

Read More