ಮೌನ..!

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ ನೋಡುತ ಕುಳಿತಿರಲು ಯಾಕೋ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸತೊಡಗಿದೆ ಮೌನ ಎಚ್ಚರಿಸಲೋ ಬೇಡವೋ ಗೊಂದಲದಲಿರಲು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತದೇ ಮೌನ.. ! –...

Read More