ಟಾಸ್ಕ್​ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಣರಾಯಿ

ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಪರ್ಯಾಯ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿರುವ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಆದರೆ, ‘ಪಿಣರಾಯಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೇ ಅವರೊಬ್ಬ...

Read More