ತೈವಾನ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ತ್ಸಾಯಿ ಕೈಗೆ

ತೈವಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಡಿಪಿಪಿ) ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತ್ಸಾಯಿ ಇಂಗ್ ವೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ತೈವಾನ್​ನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು. ಇದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ...

Read More