ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋಗೆ ಹೊಸ ಐಕಾನ್

ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಝಿಕಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಔಷಧ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಡ್ರ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ...

Read More