ಮಾತು ಮೌನಗಳ ನಡುವೆ…

ಮೌನದ ಮನೆ ತುಂಬ ಭಾವನೆಗಳದ್ದೇ ಚೀತ್ಕಾರ ಮಾತು ಬರಿದಾಗಿವೆ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಂದಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕೆಣಕುವ ದುಂಬಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ ಮನಸು ಹಗುರಾಗಿಸ ಬಯಸಿದೆ ಹೃದಯವ ಯಾರಿಗೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಅರಿಯೆ ನಾನುಅಂತರಂಗ ಬಿಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾಡುತಿದೆ ಭಯಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿದು ಬಿಡುವರೋ ಎಂದುಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ...

Read More