ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ !

ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬೇರಿನ ಹಾಗೆ ಮನದ ಗಾಯಕೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ ...

Read More

ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ !

ಎದೆಗೂಡಲಿ ಏನೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನುಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಆದರೆ ಹೇಳಲಾಗದ ರೀತಿ ನನ್ನ – ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ...

Read More

ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ?

ಬಾನಲಿ ಸೂರ್ಯನುದಿಸದೇ ಭುವಿಯಲಿ ತಾವರೆ ಅರಳುವುದೇ ಮನಸು ಮನಸು ಕಲೆಯದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ...

Read More

ಸುಮ್ಮನೆ !

ಚುಟುಕು ಕವಿ ಬಯಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂಬ ಮೂರೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಳಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

Read More

ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟಾ ?

ಆಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಧಾವಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಲ್ಲತ್ತಾ ? ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಸೇರುವ ತವಕ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ೮ ಗಂಟೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ರಸ್ತೆ ಅದು. ಕೇಳಬೇಕೆ ? ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಂತೂ ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ...

Read More