ಶುಭೋದಯ… ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುಭಾಶಯ…

ಪುಟಾಣಿ ಹೂವಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದೆ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯೇ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದಾಸವಾಳವೇನೋ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚೆಲುವೆಲ್ಲಾ ನಂದೆಂದಿತು…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *