ಹುಡುಕಾಟದ ನಡುವೆ…

 

 

 

 

 

 

 

 

ಎಲ್ಲಿ..?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಊಹೂಂ.... ಎಲ್ಲೀ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ... ಸುಮ್ನೇ ನನ್ನ ಕಾಡ್ತೀರಾ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹರಿಹರ ಸಮೀಪದ ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್‌ ನ ಜಲಕನ್ನಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *