ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ !

ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬೇರಿನ ಹಾಗೆ ಮನದ ಗಾಯಕೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪ ...

Read More

ಸಂದೇಹ !

ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಂಪಿಸಿತೆನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಒಸರದೇ ಪ್ರೇಮಗಂಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಗುರದು ಪ್ರಣಯ...

Read More

ಸಲಹೆ !

ಹೂವೆಂದರೆ ನಾನು ದುಂಬಿ ಎಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಒಲ್ಲೆ ಹೂದೋಟವಿದು ನೀ ಬಲ್ಲೆ...

Read More

ತಪ್ಪಲ್ಲ !

ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತ್ಸು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ “ಮುನ್ನ” ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲ...

Read More

ಜೀವನ ಪಯಣ

ಜೀವನ ಪಥವಿದು ಸಾಗಿದಷ್ಟು ತೀರದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೀತಿ...

Read More

ಸವಿ ಮುತ್ತು !

ಮುಂಜಾನೆ ಸವಿಗನಸು ಸವಿಯುತಿತ್ತು ಮನಸು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸವಿ ಮುತ್ತು...

Read More

ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ !

ಎದೆಗೂಡಲಿ ಏನೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನುಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಆದರೆ ಹೇಳಲಾಗದ ರೀತಿ ನನ್ನ – ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ...

Read More

ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ?

ಬಾನಲಿ ಸೂರ್ಯನುದಿಸದೇ ಭುವಿಯಲಿ ತಾವರೆ ಅರಳುವುದೇ ಮನಸು ಮನಸು ಕಲೆಯದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ...

Read More

ಸುಮ್ಮನೆ !

ಚುಟುಕು ಕವಿ ಬಯಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂಬ ಮೂರೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಳಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

Read More

ಅವರವರ ಭಾವಕೆ !

ಭೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ನಕ್ಕ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸುಖ ಪಡೆದ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಅಂದೇ...

Read More