ಊ…..ದ್ದದ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ..!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂದಾಗ ಬಹುಮಹಡಿ/ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸುಳಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು.. “ಕಾರ್ಲ್ ಮಾಕ್ರ್ಸ್-ಹೋಫ್’’ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ...

Read More

ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್‌ ಟೆಂಟ್‌ ಹೌಸ್‌

...

Read More