ಆಶ್ವಾಸನೆ

ಉಳ್ಳವರು ಕಟ್ಟುವ ಮಾತಿನರಮನೆ ಆಸೆ ಕೆದರಿಸಿ ಮನದಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಕಲ್ಪನೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಅದು ಅರಗಿನರಮನೆ ಎಂದರಿತ ಮನ ಚೀರಿತು ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ !...

Read More

ಮೌನ..!

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ ನೋಡುತ ಕುಳಿತಿರಲು ಯಾಕೋ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸತೊಡಗಿದೆ ಮೌನ ಎಚ್ಚರಿಸಲೋ ಬೇಡವೋ ಗೊಂದಲದಲಿರಲು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತದೇ ಮೌನ.. ! –...

Read More