ಉದ್ಯಮಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗದ ಹೊಣೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವು ಘೊಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಸ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ...

Read More