ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವೃದ್ಧಿಗೆ `ಜೈ’ಶಂಕರ್ ಸೂತ್ರ

“ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು `ಸಾರ್ಕ್ ಯಾತ್ರೆ’ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ...

Read More