ಚತುರಮತಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಣುವ ಕನಸೊಂದಿದೆ – ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರಿಯಬೇಕು’. ಹೌದು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಅದು...

Read More