ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಗರ ಆಮೀರ್..

“Life is a race … if you don’t run fast … you will be like a broken undaa….’ ಹೌದು.. ನೀವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇದು `ಥ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾಷಣಾ ಸಾಲು. ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿವುಡ್‍ನ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ...

Read More