ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಬಾಲ್ಯ..!

  ಮೂವತ್ತರ ವಯಸ್ಸದು ಬರಿ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಜೀವನದ ನಡುಹಾದಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಹುಡುಗಾಟಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲು ನೀಗಿಸಿದೆ ಒಂಟಿ ಬದುಕಿನ ಯಾತನೆಮದುವೆ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಘಟನೆಯದುಬದಲಾಯಿಸಿತು ಜೀವನದ ಪಥವನೇಎರಡು ಜೀವಗಳು ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣವದು ಇನ್ನೇನು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು ಬಾಲ್ಯ ಎನುತಿರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಮಗುವಿನ...

Read More

ಮೃತ್ಯು ಎರಗಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ..!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೃತ್ಯು ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಎಂದು ಅನಿಸೋದಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಸಾವು ಬಂದು ಎರಗುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮರಣವನ್ನು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಮನ…...

Read More