ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿ – ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹಲವರು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡತೊಡಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ...

Read More