ನೋವು- ಖುಷಿ

ನೋವು ಎಂದರೇನು ಹೇಳುವಿರಾ ಖುಷಿ ಎಂದರೇನು ವಿವರಿಸುವಿರಾ ಭಾವನೆಯೋ ಅನುಭವವೋ ಅವು ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಗುವ ಭಾವವೋ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸೀತು ಚುಚ್ಚುಮಾತು ಮುದಗೊಳಿಸೀತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಲಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ತಂದೀತು ಖಿನ್ನ ಭಾವ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವು ಈ ಅನುಭವ ಆದರೂ ಕಾಡಬಹುದು ನೋವು ಅದರ...

Read More