ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್

ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ವಿಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿರುನಗು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ...

Read More