ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಬಾಲ್ಯ..!

ಮೂವತ್ತರ ವಯಸ್ಸದು ಬರಿ ಅಂಕಿಯಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಡುಹಾದಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲು ನೀಗಿಸಿದೆ ಒಂಟಿ ಬದುಕಿನ ಯಾತನೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದ ಘಟನೆಯದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಜೀವನದ ಪಥವನೇ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಒಂದಾದ ಕ್ಷಣವದು ಇನ್ನೇನು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು...

Read More

ಮಂಕಿ ಸಂಸಾರ… !

                                                   ...

Read More

“sum”ಸಾರವೋ.. ಸಂಸಾರವೋ…

ನಮ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ… ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನೀ…. ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು…. ಹೀಗೆ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಪೊಲೀಸರ ಕಿವಿ ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು… ಆ ಅಮ್ಮನನ್ನು...

Read More